Hi-Fi БАЗАР

banner myhifi ads

Анкета
От какво слушате музика?
От какво слушате музика?
Трябва да изберете поне един отговор!

Порно за инженери 2016 (първа серия)

 

Telos Audio Design

munich highend 2016 2

 

Антивибрационни крачета Stillpoints

munich highend 2016 4

munich highend 2016 3

 

Audio Hungary

munich highend 2016 13

munich highend 2016 14

munich highend 2016 16

munich highend 2016 17

 

 

Усилвателите в топмодела колони на Bang&Olufsen Beolab 90

munich highend 2016 19

munich highend 2016 20

munich highend 2016 21

munich highend 2016 22

munich highend 2016 24

 

 

 V.Y.G.E.R.

munich highend 2016 96

munich highend 2016 100

munich highend 2016 101

munich highend 2016 102

 

 

munich highend 2016 104

 

 

Norma Audio

munich highend 2016 118

munich highend 2016 119

munich highend 2016 120

munich highend 2016 121

munich highend 2016 122

munich highend 2016 123

 

 

Violectric HPA V2008 слушалков усилвател и Violectric DAC V850

munich highend 2016 136

munich highend 2016 134

munich highend 2016 138

munich highend 2016 137

 

 

Медия-сървър Melco N1ZS

munich highend 2016 147

munich highend 2016 146

 

 

Ayre KX-R Twenty предусилвател

munich highend 2016 150

 

munich highend 2016 152

munich highend 2016 153

 

 

 

munich highend 2016 157

munich highend 2016 158

munich highend 2016 159

 

 

Thoeress

munich highend 2016 167

munich highend 2016 168

munich highend 2016 169

munich highend 2016 170

munich highend 2016 171

munich highend 2016 178

 

 

 

AirTech Audio

munich highend 2016 179

munich highend 2016 180

munich highend 2016 181

munich highend 2016 182

 

 

Reed Muse 3C

munich highend 2016 192

munich highend 2016 194

 

 

Questyle CMPA800P предусилвател

munich highend 2016 196

munich highend 2016 195

munich highend 2016 747 

 

 

 

munich highend 2016 205

munich highend 2016 206

 

 

munich highend 2016 221

munich highend 2016 253

munich highend 2016 254

 

 

Колони Omnia Audiophile

munich highend 2016 265

munich highend 2016 268

 

 

Klimo

munich highend 2016 276

munich highend 2016 281

munich highend 2016 283

munich highend 2016 284

munich highend 2016 285

munich highend 2016 286

munich highend 2016 287

 

 

Advance Acoustic интегриран усилвател

munich highend 2016 323

munich highend 2016 322

 

 

DS Audio Master 1

munich highend 2016 359

munich highend 2016 358

munich highend 2016 361

 

Порно за инженери (втора серия)

Munich High End 2016 (част първа)

Munich High End 2016 (част втора)

Munich High End 2016 (част трета)