Hi-Fi БАЗАР

banner myhifi ads

Анкета
Колко струва системата ви?
Колко струва системата ви?
Трябва да изберете поне един отговор!

Порно за инженери 2016 (втора серия)

Audio Physic

munich highend 2016 371

munich highend 2016 372

munich highend 2016 373

munich highend 2016 374

munich highend 2016 382

munich highend 2016 381

 

 

ЦД транспорт Esoteric

munich highend 2016 378

munich highend 2016 379

munich highend 2016 387

munich highend 2016 388

 

 

Marantz

munich highend 2016 403

munich highend 2016 404

munich highend 2016 405

 

 

 

munich highend 2016 408

munich highend 2016 409

munich highend 2016 410

munich highend 2016 411

 

 

Burmester моноблок

munich highend 2016 449

munich highend 2016 450

munich highend 2016 451

munich highend 2016 452

munich highend 2016 453

munich highend 2016 454

munich highend 2016 455

 

 

Octave

munich highend 2016 480

munich highend 2016 481

munich highend 2016 482

 

 

Audionet

munich highend 2016 484

munich highend 2016 486

 

 

MSB Select DAC

munich highend 2016 544

munich highend 2016 931

munich highend 2016 582

munich highend 2016 583

munich highend 2016 584

 

 

 

munich highend 2016 599

munich highend 2016 610

munich highend 2016 611

munich highend 2016 643

munich highend 2016 644

munich highend 2016 645

 

 

мда...

munich highend 2016 674

munich highend 2016 673

 

 

Дървено кубче, пълно с пясък - резонансни магийки.

munich highend 2016 255

 

 

 

munich highend 2016 344

munich highend 2016 347 

munich highend 2016 348

munich highend 2016 349

munich highend 2016 346

 

 

Torus Infrasonic Generator

munich highend 2016 521

 

 

Boenicke Audio

munich highend 2016 684

munich highend 2016 686

munich highend 2016 687

 

 

Diesis Audio

munich highend 2016 786

munich highend 2016 788

munich highend 2016 789

munich highend 2016 790

munich highend 2016 791

munich highend 2016 792

munich highend 2016 799

munich highend 2016 800

 

 

Kef Blade II

munich highend 2016 845

munich highend 2016 846

munich highend 2016 848

 

 

Mark Levinson

munich highend 2016 861

munich highend 2016 863

 

 

Martin Logan Renaissance

munich highend 2016 874

munich highend 2016 871

munich highend 2016 872

 

 

Kharma

munich highend 2016 894

munich highend 2016 895

munich highend 2016 896

munich highend 2016 897

 

 

Scansonic

munich highend 2016 917

munich highend 2016 918

munich highend 2016 920

munich highend 2016 921

 

Порно за инженери (първа серия)

Munich High End 2016 (част първа)

Munich High End 2016 (част втора)

Munich High End 2016 (част трета)