Hi-Fi БАЗАР

banner myhifi ads

Анкета
Kаква музика слушате?
Kаква музика слушате?
Трябва да изберете поне един отговор!

Десет общоприети заблуди за лампите в аудиото

myhifi.org tube amps 10

Румен Суванджиев (Rutcho), rutcho.com

 

В последните години всички наблюдаваме истински ренесанс на аудио устройствата, използващи радиолампи. Няма авторитетно аудио списание, където те да не са обсъждани, нито сериозно аудио изложение, където да не са показани множество лампови устройства. Тъй като производството им за много компании се е превърнало в доходоносен бизнес, голяма част от публикуваната информация относно този вид техника представлява реклама и никак не е чудно, че повечето нормални потребители имат доста объркани представи.
Крайно време е да се сложи край на редица заблуди и митове, кръжащи около този тип аудио изделия. Нека изброим най-разпространените от тях:


1. Ламповите устройства имат твърде високи изкривявания.
Време е най-после да погребем този мит. Всъщност всеки запознат с ламповата схемотехника знае, че никак не е трудно при класическа двутактна схема да се постигне ТHD под 0.05%, като цената на частите в никакъв случай не надхвърля тази на качествен транзистирен усилвател. Друг е въпросът доколко в действителност е необходимо да се минимизират нелинейните изкривявания, още повече, че това става за сметка на други видове изкривявания, по-трудни за измерване, но също толкова доловими на слух. Всеки, който е запознат с реалните характеристики на озвучителните тела, знае, че дори най-качествените образци имат нелинейни изкривявания от порядъка на 0.5% в средночестотната област и 5-10% в нискочестотната. В такъв случай е напълно достатъчно усивателят да има един порядък по-ниски изкривявания, за да бъдат те пренебрежими което е вече стандарт при качествените лампови устройства.

myhifi.org tube amps 4

2. Четните хармоници на ламповите усилватели са приятни за ухото.

Всъщност това е причината ламповите устройства да свирят по-добре.
Това клише е станало толкова популярно, че присъства в рекламните проспекти на редица производители на лампови устройства. Всъщност целта му е да опрадвае незадоволителните технически параметри на въпросните изделия.
За слуха на един аудиофил няма приятни изкривявания, каквито и да са те! Целта на вярното звуковъзпроизвеждане Hi-Fi, както може да се съди по името му, е да осигури възможно най-достоверната звукова картина. Многобройните проведени тестове показват еднозначно, че при равни други условия усилвателите, в които са взети подходящи мерки за компенсиране на четните хармоници (в това число не влиза общата отрицателна обратна връзка), се оценяват субективно по-добре, отколкото тези, в които те не са потиснати.
В тази светлина така наречените лампови подобрители, чиито производители твърдят, че правят по-приятен звука, чрез умишлено добавяне на четни хармоници, могат да се разглеждат единствено като спекулация с въпросното грешно схващане.

myhifi.org tube amps 9

3. Ламповите устройства са източник на твърде висок шум и следователно ниска диманика.
Едно твърдение, което се базира на наблюдения над посредствено изработени екземпляри, които, за съжаление, преобладават както в DIY изделията, така и в промишлената продукция.
Нивото на правилно схемотехнически и топологично изпълнен лампов усилвател е от същия порядък, както при транзисторните. Разбира се, поради различния принцип на действие на двата усилвателни елемента, спектралното му разпределение в двата случая е различно.
Най-често, с цел деклариране на по-добри параметри, производителите дават отношението сигнал/шум приведено не към 1W, а към максималната изходна мощност на усилвателя. По този начин, при еднакво ниво на шума, по-мощния усилвател ще има по-добри показатели.
Реалните измервания показват, че изходното ниво на шум+брум на еднотактен лампов усилвател без обратна връзка е типично под 0.5mV, а с нейното въвеждане - под 0.1 mV (нефилтрирано/unweighted). Приведено към 2,83V(1W@8Ohm) това прави съответно 75dB и 89dB. Ако приведем това ниво към 100W обаче ще получим внушителните 95dB и 109dB.

myhifi.org tube amps 11

4. Ламповите усилватели имат твърде ограничени възможности от гледна точка на изходна мощност.
Тъй като по-често ламповите усилватели се комбинират с високочувствителни озвучителни тела, необходимата мощност за постигане на достатъчно звуково налягане не е висока. Нещо повече - поради способността на електронните лампи да дадат в импулс изходна мощност, значително превишаваща номиналната, стабилното поведение в режим на претоварване и най-важното - висока резолюция на звуковата картина, субективното усещане за динамика на усилвател, направен с тях, е няколкократно по-високо от това на транзисторен усилвател със същата мощност, измерена в стационарен режим.
Поради тези причини еднотактните стъпала нормално са от порядъка на няколко вата, а двутактните - няколко десетки.
Няма никаква техническа пречка изходната мощност на лампов усилвател да достигне четирицифрено число .... стига да се появи необходимост от това.

myhifi.org

5. Ламповата техника има ограничена честотна лента.
Авторите на тези твърдения очевидно не са актуализирали информацията си поне 70 години - усилвателят на Williamson, разработен през 1947 година, има честотна лента 10Hz-100 KHz. Не бива да забравяме, че тогава едва ли са съществували толкова качествени магнитопроводи, както в наши дни. Имайки превид напредъка в областта на изходните трансформатори, за съвременните усилватели това не е предел - въпросните показатели вече лесно се покриват и от еднотактните стъпала, без използване на обратна връзка или други специални схемотехнически похвати.

myhifi.org tube amps 5

6. Ламповите устройства консумират недопустимо много електроенергия.
Консумираната мощност при покой на един усилвател зависи основно от класа му на работа. В клас А тя е висока независимо дали става дума за транзисторен или лампов усилвател. Наистина, последният има допълнителна комсумация заради отопленията. Класически еднотактен усилвател с лампата 300B консумира на канал 33W за аноден ток и 11W за отопление, т.е. имаме увеличаване на консумираната мощност с 30% спрямо аналогичен транзисторен усилвател. Стерео усилвател със същата лампа консумира под 100W, което означава, че за месец консумацията е около 10kWh. Всеки може да пресметне колко му струва това и дали е повод за финансови притеснения.

myhifi.org tube amps 8

7. Достатъчно е в една аудио схема да са включени радиолампи, за да стане веднага нейният звук по-добър.
Това твърдение, дори без да се задълбочаваме много върху него, звучи направо като някакво суеверие. В схемотехниката има места, където приложението на електронната лампа е сполучливо и такива, в които е безмислено и направо неудачно. Всъщност, това е в сила и за всеки друг електронен компонент.
Практиката е показала, че най - подходящото място за приложение на лампите в аудиото са възлите, в които се извършва електро-механично преобразуване - микрофонни и RIAA предусилватели и крайни стъпала.
Нарастващата напоследък популярност на електронните лампи се използва от умели продавачи, които им приписват магически свойства за подобряване на звука, понякога дори и без да са включени! Нека оставим на здравия разум на любезния читател преценката доколко мистиката има почва в аудиото.

myhifi.org tube amps 6

8. Лампите са екзотични и дефицитни електронни елементи.
Едно твърдение, изказвано най-често от напълно неинформирани противници на ламповите изделия. Противници на някаква идея най-често стават хора, които не са си дали труда да се запознаят с нея. В противен случай щяха да знаят, че в момента в Европа, Русия и Китай функционират съвременни заводи за производство на електронни лампи, като изделията на повечето от тях са фокусирани именно върху аудио приложенията. Складовите наличности на старо производство (NOS) лампи също са сериозни и няма тенденциа да бъдат изчерпани в близкото десетилетие.

myhifi.org tube amps 2

9. Ламповите изделия има твърде кратък живот.
Това твърдение е до голяма степен пресилено. Реалният срок на служба на крайните лампи и кенотроните е в порядъка 3-5 години, а на маломощните лампи - до 5-10 години. Погледнати в светлината на съвременното високотехнологично производство, тези срокове в действителност никак не са кратки. Нека се замислим какъв е средният срок на употреба на един персонален компютър или GSM апарат.
Не бива да забравяме, че лампата все пак е лесен за смяна консуматив. Цената на комплект лампи рядко надхвърля 10% от тази на цялото устройство, което е съвсем приемливо.

P1120878 gg

10. Ламповите устройства звучат по-добре, независимо от качеството на компонентната база.
Това схващане широко се прилага на практика от знайни и незнайни конструктори - "ламповици", както комерсиални, така и DIY.
Тъй като в ламповата техника общи обратни връзки се използват в значително по-малка степен, логично е качеството на компонентите да е определящо както за изходните параметри, така и за субективното звуково възприятие. Особено важен е изходният трансформатор, чието качество на практика определя класа на цялото изделие и чиято цена няма как да се минимизира. За съжаление това е компонентът, с който най-често се правят комромиси и резултатът е съвсем ясен. Разбира се, тук идва ред на умението на продавачите да представят недостатъците като предимства. Кой не е чувал изтърканото клише за "мекия" (разбирай със сериозен завал във високочестотната област) и "топъл" (разбирай с липса на контрол в нискочестотната) "лампов" звук, който най-често се дължи на зле оразмерени и изпълнени с лоши материали изходни трансформатори? Именно това е причината за съвсем обективни критики от страна на слушатели, които просто не са имали възможност да чуят добре направен лампов усилвател.

 

Това, с което е крайно време да се разделим окончателно, е понятието "лампов звук".
Звукът на едно аудио изделие може да бъде реалистичен или неубедителен , но не и "лампов" или "транзисторен". Добре конструираните лампови устройства свирят енергично, отчетливо и наистина музикално. Дали ще ги предпочетем пред транзисторните, е въпрос на личен избор, който трябва да се направи само след внимателно прослушване на наистина качествени образци от двата вида.

myhifi.org tube amps 7