Hi-Fi БАЗАР

banner myhifi ads

Анкета
Чувате ли промяна на звука при смяна на кабели в аудио-системата?
Чувате ли промяна на звука при смяна на кабели в аудио-системата?
Трябва да изберете поне един отговор!

Десет факта за лампите в аудиото

myhifi.org tubes

Румен Суванджиев (Rutcho), rutcho.com

 

От първата статия, която написах за лампите, читателят може да остане с впечатление, че всичко, което се пише за ламповата техника, е погрешно, плод на остарели схващания или търговска спекула. Това, разбира се, не е така.

С настоящото изложение ще се опитам да изброя някои истини, с които почти всеки е наясно, но рядко се систематизират.

1. Ламповата апаратура ползва опасни напрежения.
Всяко устройство, което черпи енергия от електрическата мрежа, съдържа в себе си напрежения, които могат да доведат до фатални последици ако не са взети мерки те да бъдат недостъпни за пряк досег. При много лампови изделия това не е спазено - лампите са поставени върху открити панели. При изваждането или случайното им счупване се създава реална опасност да бъдат докоснати напержения от порядъка на стотици волтове.

Затова в жилища, където има деца, лампите задължително трябва да бъдат надеждно защитени и изолирани от всякакъв досег.

2. Ламповите усилватели съдържат скъпи, нискотехнологични компоненти.
Това е основната причина за високата цена на тези продукти. В особена сила това важи за изходните трансформатори. Тяхната цена за съжаление не може да бъде минимизирана с прилагане на някаква нова технология. Причините са следните:

     - За изработката са необходими скъпи суровини (мед, висококачествена стомана) в голямо количество, чиято цена на световните пазари постоянно нараства.

    - Произвежданите количества са незначителни, за да може при производството да се въведе ефективна автоматизация.

    - Фирмите, притежаващи know-how за производството на висококачествени изходни трансформатори, са малко, отново поради сравнително ограничения пазар.

Междувременно популярността на ламповите усилватели в последните години увеличи търсенето на такива изделия в ниските ценови класове. Множество производители от далечния изток откликнаха адекватно на това търсене, създавайки продукти с добър външен вид, но със сериозни компромиси в нивото на компонентната база. Проблемът с нискокачествените компоненти, главно изходни трансформатори и слабата схемотехника, те решиха по най-лесния начин - чрез обявяване на неверни параметри.

myhifi.org 02 Tango Transformers

 

3. Ламповите изделия са по-чувствителни на вибрации и са склонни към микрофония.
Конструкцията на радиолампите, техните габарити и използваните материали придават на тези елементи склонност да приемат вибрации от околната среда, които се смесват с полезия сигнал, внасяйки шумове и характерни изкривявания. Сериозните конструктори на лампова апаратура отчитат това и вземат адекватни мерки за намаляване на тези въздействия. Има два пътя за проникване на вибрации в конструкцията на лампата.

   - През шасито на устройството. За да се избегнат този тип смущения, силовите трансформатори, които са потенциален източник на вибрации, механично се изолират от шасито, на което са монтирани лампите. Корпусът на изделието се изработва от достатъчно масивен материал.

   - През балона на лампата. В този случай се използват разнообразни устройства за намаляване вибрациите на стъклото (дампери).

4. Ламповите усилватели имат по-високо тегло.
Общото тегло на трансформаторите, използвани в един лампов стерео усилвател, е около четири пъти по-голямо от това на подобен полупроводников. Липсата на масивни радиатори не може да компенсира тази разлика. Друг е въпросът доколко важно е теглото, при положение че става дума за стационарни устройства.

5. Ламповите усилватели излъчват топлина и изискват подходящо разположение.
Няма как, за да се осъществи електронната емисия, трябва висока температура. Независимо от класа на работа и отдадената мощност, отоплението на лампите работи през цялото време, докато са включени. Тази топлина трябва да се разсее в околното пространство. Затова ламповите устройства трябва да се поставят на място с добра въздушна конвекция. Над тях не бива да се държат лесно запалими педмети и устройства, които биха могли да се повредят от топлина.

myhifi.org kagura img2

 

6. Ламповите усилватели не се нуждаят от обратна връзка, което е една от причините за добрия им звук.
Строго технически погледнато, няма усилвател напълно без обратна връзка. Тук става дума за общата обратна връзка, обхващаща цялото устройство или голяма част от него. Нейното предназначение е да намали нелинейността, изходното съпротивление и шумовете на въпросния усилвател.
Лампите като усилвателни елементи са по-линейни от транзисторите. Проблемът с високото им изходно съпротивление е решен със съгласуващ трансформатор. Затова използването на обратна връзка не е категорично необходимо, а е въпрос на избор. Тя се прилага с цел постигане на по-добри технически параметри, в случай, че изходните трансформатори са с повечко компромиси.
Съществуват и лампови усилватели без изходен трансформатор (OTL). Съгласуването на импеданса при тях се постига с толкова дълбока обратна връзка, че до голяма степен въобще се обезмисля изпозването на лампи.

7. Рискът от повреда на озвучителните тела при работа с лампови усивлатели е значително по-малък.
Причина за това е изходният трансформатор, който развързва галванично тонколоните от усилвателните елементи - лампите. В случай на каквато и да е повреда в усивателя, на изхода му няма как да се появи правотокова съставка, която би предизвикала поражение на озвучителните тела. Ограничаването при претоварване пък става плавно и трудно би причинило излизането от строя на високочестотните говорители - характерен проблем при транзисторните усилватели.

myhifi.org 05 Jolida KT150 2

 

8. Ламповите усилватели не се боят от късо съединение на изхода.
Това се дължи отново на изходния трансформатор. При намаляване на товарния импеданс под номиналния, ще се увеличат нелинейните изкривявания и ще намалее отдаваната изходна мощност, но самите лампи няма да се повредят дори и при кратковременно напълно окъсяване на изхода.

9. Ламповите усилватели създават усещане за по-силен звук в сравнение с транзисторни със същата мощност.
Това възприятие е в основата на мита за "ламповите ватове". Ватовете, разбира се, са единица за измерване на мощност и не могат да бъдат лампови или транзисторни. Разликата в гръмкостта на звука се дължи на две причини - обективна и субективна.

Обективната се заключава в различното поведение на ламповите и транзисторни усилватели в импулсен режим и в режим на претоварване. Както вече споменах в първата статия, лампите са способни в импулс да дадат значително по-голяма от номиналната за устройството мощност.

Субективното усещане за по-голяма мощност идва от начина на ограничаването и при претоварване. За разлика от транзисторните усилватели, ограничаването при ламповите става с известна компресия на сигнала, а ограничените пикове имат закръглена форма, което предотвратява създавнето на висок ред хармоници, които са особено забележими на слух. С други думи поради различния си динамичен и спектрален характер, ограничаването при превишена мощност на транзисторните усилватели се чува много по-ясно от това на ламповите.

10. Ламповите усилватели имат оптимална стойност на товарния импеданс.
Много често при тях можем да видим повече от две изходни клеми. Едната е маркирана като обща, а останалите са обозначени - например 4, 8 и 16 Ома. При включване на озвучителното тяло към неподходящ изход няма да настъпи повреда, но изходната мощност но изходната мощност ще бъда ограничена, а изкривяванията - по-високи. За съжаление много съвременни тонколони са с твърде неравномерен ипеданс, който освен това е даден некоректно. Някои от тях въобще са неподходящи за работа с лампов усилвател.

myhifi.org Mac MA700 Back

 

Щом така или иначе знаем въпросните факти, за какво ни е тази статия?

Защото смятам, че систематизирането им ще бъде полезно за тези, които искат да направят своя избор на усилвател. Както всяко друго аудио изделие, ламповите усилватели имат своите предимства и недостатъци. Ако ценим предимствата и можем да преглътнем недостатъците, ламповата техника може да бъде вярното решение заради своя отличен реализъм и способност за предаване на емоцията от музиката.

 

снимки: интернет