Hi-Fi БАЗАР

banner myhifi ads

Анкета
Чувате ли промяна на звука при смяна на кабели в аудио-системата?
Чувате ли промяна на звука при смяна на кабели в аудио-системата?
Трябва да изберете поне един отговор!

Електронен микроскоп снима как иглата се движи по повърхността на грамофонна плоча (ВИДЕО)

Youtube каналът Applied Science показва любопитно видео, заснето с електронен микроскоп, на това как иглата на грамофона извлича информация от грамофонната плоча, както и наблюдение на повърхностите на компакт диск, DVD и видео дискове.

Тъй като камерата на алектронния микроскоп е много малка и цяла плоча не може да влезе, най-напред се налага да отрежат малки парчета от плочата, които да бъдат поставени вътре. Електронният микроскоп не може да наблюдава материали, които са електрически изолатори. Причината е, че наблюдението става като се изстрелват електрони към повърхността на наблюдавания обект, а след това улавят отразените електрони и чрез тях се създава образ. Ако наблюдаваните обекти са изолатори, електроните остават "хванати" в него и следващите електрони, които идват, ще бъдат отблъснати от първите, които вече са попаднали в материала (знаем, че частиците с еднакъв заряд се отблъскват). За това Ben Krasnow от Applied Science покрива повърхността на плочата със сребро, което е проводник, поставяйки я във вакуумна камера и изпарявайки малко от метала, за да се полепи върху нея. Иглата, която минава по браздите на грамофонната плоча, също се нуждае от модификация, за да се отстранят магнитите и гумените части, които биха попречили на електронния микроскоп.
За да се получи изображение с достатъчно добра резолюция електронният микроскоп се нуждае от 10 секунди сканиране на наблюдаваните обекти. Ben Krasnow прави серия от качествени снимки на повърхността на плочата, придвижвайки иглата в нея с по 50 микрона при всеки кадър. По този начин прави 60 кадъра, които след това прехвърля на компютър и с помощта на Photoshop създава анимирания GIF файл, който можете да видите.

 

screen shot 2015 06 15 at 12.56.38 665x370