Hi-Fi БАЗАР

banner myhifi ads

Анкета
От къде най-често пазарувате Hi-Fi техника?
От къде най-често пазарувате Hi-Fi техника?
Трябва да изберете поне един отговор!

Стоящи вълни - демонстрация (ВИДЕО)

 

Вероятно много от тези, които обичат да слушат музика, са забелязали, че докато уредбата свири, в стаята има зони, където басът е силен и такива, в които бас липсва. Причината за това са така наречените стоящи вълни.

Какво представляват и как се получават стоящите вълни.

Когато звуков източник излъчва между две успоредни стени, за честотите, чиято дължина на вълната съвпада с разстоянието между стените (или е два, три, четири и т.н. пъти по-голяма), възникват стоящи вълни. Отразените в срещуположните стени вълни пътуват една срещу друга и интерферират помежду си, в следствие на което се образуват зони, в които те взаимно се усилват (зони с високо звуково налягане) и зони в които взаимно се погасяват (зони с ниско звуково налягане).

За да видим как става това, д-р James Dann е свързал генератор за честоти към високоговорител, на чиято подвижна част е закрепена пръчка, от която започва връв. Срещуположният край на връвта е закрепен неподвижно. При подаване на сигнал с определена честота към говорителя, по връвта тръгва вълна. След като достигне неподвижния край, вълната се отразява и тръгва в обратна посока, срещайки следващите вълни, излъчени от говорителя.

Вижте какво се случва:

 

 

myhifi.org standing waves demonstration 33