Hi-Fi БАЗАР

banner myhifi ads

Анкета
Чувате ли промяна на звука при смяна на кабели в аудио-системата?
Чувате ли промяна на звука при смяна на кабели в аудио-системата?
Трябва да изберете поне един отговор!

АНКЕТА: Давате ли пари за музика?

myhifi.org magico speakers

 

Тази анкета НЕ касае музикалните системи и техниката, с която слушате или теглите музика.

Тази анкета се отнася само за физическите носители, музикалните файлове, радиата, стрийминг услугите и сайтовете за музика, от които слушате.

 

И така, купувате ли музиката си?

Отговорете с „ДА”, ако слушате закупени от вас компактдискове, плочи, ленти, музикални файлове или ползвате платени стрийминг услуги и сайтове.

Отговорете с „НЕ”, ако слушате музика, която сте записали от някъде, свалена е безплатно от интернет или ползвате неплатени радиа, стрийминг услуги или сайтове.

 

Давате ли пари за музика?
Давате ли пари за музика?
Трябва да изберете поне един отговор!