Hi-Fi БАЗАР

banner myhifi ads

Анкета
Колко струва системата ви?
Колко струва системата ви?
Трябва да изберете поне един отговор!

Компютърна програма, с която Harman обучават слушатели за критична оценка на звук

SeanHessTraining in Ref

Стаята за обучение на Harman International

 

Независимо дали сте заети с миксиране на жив или записан звук, с проектиране и настройка на аудио техника или просто купувате нова аудио система, въпросът „Добре ли звучи” е много важен за вас. С достатъчно упоритост повечето хора могат да дадат най-общо мнение за качеството на звука на един запис или неговото възпроизвеждане. Но въпреки това в повечето случаи на слушателите им липсва опит, обучение и речник, за да опишат кои специфични аспекти на звука харесват или не харесват. За съжаление аудио индустрията няма стандартизирана терминология, която да позволява на музиканти, аудио инженери и аудиофили да комуникират ясно и съдържателно един с друг за качеството на звука. Курсове по критично слушане няма на разположение нито за студентите в университетите, нито за обикновените хора. Накратко, съществува реална нужда от един изчерпателен курс, който учи аудио ентусиастите как да оценяват критично качеството на звука.

myhifi.org dr sean olive

д-р Шон Олив (в средата) 

През 2010г. д-р Шон Олив (Sean Olive) директор “Акустични изследвания” на Harman International започва да провежда курс, наречен „Как да слушаме” Курсът има за цел да научи хората как да оценяват качеството на звука, използвайки понятия от областта на слуховите възприятия. Тези възприятия за качеството на звука се учат и демонстрират в контролирана среда чрез манипулиране в реално време на записани звуци. Този подход към обучението на слушатели има двe особености. Първо, интензивността на есеки параметър може да бъде регулиран според нагласата и представянето на всеки слушател. Второ, чрез обвързване на физичните параметри на стимулантите на слух към тяхното възприятие и оценка (наука, известна като психоакустика) се получава теоретична база данни от самия тренировъчен процес. Например данните от обучението на един слушател може да бъдат използвани, за да се подобрят знанията ни как възприемаме качеството на звука, кои физически аспекти на звука имат най-голямо значение за възприемането му като качествен и да се идентифицат атрибутите на звуковото качество, които влияят на нашите предпочитания. В случая критичното слушане се третира като наука, а не като алхимия, както е възприемана по принцип.

Някои от важните въпроси, на които се опитват да отговорят учените от Harman International, са: Може ли предпочитанията на тренираните слушатели да бъдат екстраполирани към предпочитанията на нетренираните слушатели и дали са валидни за различните култури?

 

Защо са нужни обучени слушатели?

Има няколко причини учените да се опитват да обучават слушатели. Първо, оказва се, че тренираните слушатели дават по-подробни и надеждни оценки на звуковото качество, отколкото нетренираните слушатели. Доказано е, че по-малко слушатели могат да бъдат използвани, за да се постигне еднакво ниво на статистическа достоверност. Втората причина за обучаване на слушатели е, че те са способни да обяснят прецизно какво харесват и не харесват относно звука, използвайки дефинирани и смислени термини. Тази обратна връзка може да даде важни препоръчки за преработване на продукта с цел оптимизиране качеството на звука.
Освен за разработката на продукти, обучаването на слушатели е добро и за маркетинга и продажбите. Обучението прави хората по-подготвени да комуникират относно проблемите на звука с аудио инженерите и клиентите.

Важен въпрос за учените бил дали процесът на обучение сам по себе си влияе на предпочитанията на слушателите към звука. Ако обучените слушатели имат различни предпочитания от тези на целевата група има опасност продуктът да не бъде добре приет на пазара. Това повдига въпроса „Дали предпочитанията за качествен звук са въпрос на личен вкус – както храната, виното и музиката – или са универсални?”
За да отговори на този въпрос д-р Шон Олив сравнява предпочитанията на обучени и необучени слушатели. Повече от 300 необучени слушатели са тествани за период от 18 месеца, през които те оценяват четири различни модела тонколони чрез контролирани слепи тестове. След това техните предпочитания са сравнени с предпочитанията на обучените от Harman. Резултатите показват, че класацията на тонколоните при двете групи е еднаква. Има обаче две основни разлики в това как двете групи слушатели отговарят. Първо, тренираните слушатели дават по-ниски общи оценки на колоните. Второ, тренираните слушатели се различават от нетренираните в това, че дават по-подробни и обосновани оценки.

 

Как да слушаме: програма за обучение на слушатели

Проучванията показват, че повечето възприятия относно качеството на звука се събират в няколко основни категории – тембър, пространственост, динамика и нелинейни изкривявания. В тези четири категории има допълнители подкатегории, които описват по-точно звуковите характеристики на всяка от тях. Например кресливо-глухо и плътно-тънко са подкатегориите на тембъра, които се отнасят до присъствието съответно на високи и ниски честоти. Подкатегориите на пространствените характеристики имат отношение към локализацията и ширината на звуковите образи и възприятието за големина или помещение. Подкатегориите на изкривяването включват присъствието на шум, брум, клипинг и изкривявания, специфични за изледваните устройства.

В курса на Harman „Как да слушаме” се фокусира върху обучението на слушателите да оценяват качеството на звука възоснова на тези четири категории и техните подкатегории. Докато се слушат записи с музика един или повече параметри се променят по определен начин, а слушателите трябва да разпознаят величината на промените и да ги опишат с подходящи термини и скали.

За да се улесни тренировъчния процес софтуерните инженери на Harman International Sean Hess и Eric Hu са разработили специална компютърна програма, наречена How To Listen („Как да слушаме”). Тази програма може да бъде ползвана както със стерео, така и с многоканални записи. DSP модул позволява в реално време да се манипулират аспектите на звука в отговор на отговорите на слушателя и общото му представяне.

 

Програмата

За да ползвате програмата трябва да имате компютър, който е свързан към аудио система.

В програмата са заложени четири музикални парчета от песни, към които в процеса на обучение се прилагат различните манипулации на звука.

След инсталацията програмата изисква да се регистрирате с име и парола, които ви трябват за създаване на потребителски профил, в който ще бъдат записвани резултатите ви в процеса на обучение или практическите упражения.

myhifi.org how to listen 1

 

След регистрацията отивате на основния панел на програмата:

myhifi.org how to listen 2

В него можете да проведете самостоятелно курс на обучение по различни аспекти на качеството на звука. Първите пет задачи са за промени в АЧХ (обозначени с Band ID). Трябва да идентифицирате различни изкривявания, породени от промени в честотата, нивото и Q-фактора. За целта се прилагат пикове,падове или комбинации от двете, както и highpass и lowpass филтри, които трябва да идентифицирате. Във всяка сесия слушателят има възможност да чуе нормална версия на едно музикално парче (FLAT) и версия, която е била манипулирана по определен начин (EQ). Слушателят трябва да избере флитъра, който мисли, че е бил приложен. Сложността на всяка задача постепенно се увеличава или намалява в зависимост от показаните резултати. Когато дадете неправилен отговор ви се дава възможност да прослушате как звучат всички възможни филтри, за да си създадете представа за промяната на звука.


Последните осем задачи (обозначени с Attributes) ви учат да разпознавате и степенувате различни други аспекти на звука като прибавени реверберации, степенуване между плътно и тънко звучене, между кресливо и заглушено, различни нива на шум. Пускат ви са по два или повече варианта на едно парче, към което са приложени различни промени и вие трябва да ги сравните как се отнасят различните варианти един към друг.

 

В практическата част на програмата можете да проведете същия тип упражения като променяте стойностите на изкривяванията, както и музикалните парчета, към които да се приложат:

myhifi.org how to listen 3

 

Подробно упътване (на английски) можете да намерите ТУК.

Програмата How To Listen можете да изтеглите от ТУК.

 

По материали от блога на д-р Sean Olive: http://seanolive.blogspot.bg